انواع اتصالات

اتصالات سیم بکسل و زنجیر بسیار متنوع بوده و توسط کارخانجات متعددی در دنیا تولید و عرضه می شوند. هر یک از اتصالات سیم بکسل طبق استاندارد ویژه و با ضریب اطمینان مشخصی تولید می شوند. از انواع اتصالات سیم بکسل و زنجیر که در بازرگانی استیل بکسل قابل ارائه میباشد می توان به انواع قلاب، شگل، مهارکش ، هرز گرد ، رابط زنجیر ، گوشواره ، بشکه گیر ، سیم گیر ، جکلوی ، بست سیم بکسل و حلقه اشاره نمود.


شگل ساده U
قیمت : تماس بگیرید
کاملانگ(قورباغه سیم گیر)
قیمت : تماس بگیرید
جکلوی جغجغه ای
قیمت : تماس بگیرید
جکلوی اهرمی
قیمت : تماس بگیرید
مهارکش
قیمت : تماس بگیرید
رابط زنجیر
قیمت : تماس بگیرید
حلقه اسلینگ دوبچه
قیمت : تماس بگیرید
حلقه اسلینگ
قیمت : تماس بگیرید
حلقه اسلینگ دو بچه کروزبی
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ زنجیری لیفت بشکه
قیمت : تماس بگیرید
قلاب بشکه گیر ساه
قیمت : تماس بگیرید
گوشواره سیم بکسل
قیمت : تماس بگیرید
شگل تناژدار ( US type shakle )
قیمت : تماس بگیرید
شگل U استیل
قیمت : تماس بگیرید
شگل استیل پاراکورد نعلی شکل
قیمت : تماس بگیرید
بوش پرس سیم بکسل
قیمت : تماس بگیرید
ورق گیر یا گیره
قیمت : تماس بگیرید
سوکت سر باز سیم بکسل
قیمت : تماس بگیرید
سوکت چشمی سیم بکسل
قیمت : تماس بگیرید
ورق گیر پیچی عمودی
قیمت : تماس بگیرید
سوکت سر سیم بکسل
قیمت : تماس بگیرید
ورق گیر افقی
قیمت : تماس بگیرید
بغل گیر
قیمت : تماس بگیرید
ورق گیر
قیمت : تماس بگیرید