رابط زنجیر

رابط زنجیر

دسته بندی : رابط زنجیر
قیمت : تماس بگیرید

رابط زنجیر جهت اتصال مابین دانه های زنجیر و اتصال زنجیر به حلقه یا رینگ است.

رابط زنجیر:
رابط زنجیر جهت اتصال مابین دانه های زنجیر و اتصال زنجیر به حلقه یا رینگ است. و همچنین اتصال قلاب اس به زنجیر استفاده می شود. این محصول در سایزها و تناژهای مختلف تولید می گردد. این قطعه جهت اتصال مابین دانه های زنجیر و اتصال زنجیر به حلقه یا رینگ است. و همچنین اتصال قلاب اس به زنجیر استفاده می شود. این محصول در سایزها و تناژهای مختلف تولید می گردد. این قطعه جهت اتصال مابین دانه های زنجیر و اتصال زنجیر به حلقه یا رینگ است. و همچنین اتصال قلاب اس به زنجیر استفاده می شود. این محصول در سایزها و تناژهای مختلف تولید می گردد. که یک نمونه از آن در فروشگاه استیل بکسل عرضه می شود.

این قطعه جهت اتصال مابین دانه های زنجیر و اتصال زنجیر به حلقه یا رینگ است. و همچنین اتصال قلاب اس به زنجیر استفاده می شود. این محصول در سایزها و تناژهای مختلف تولید می گردد. این قطعه جهت اتصال مابین دانه های زنجیر و اتصال زنجیر به حلقه یا رینگ است. و همچنین اتصال قلاب اس به زنجیر استفاده می شود. این محصول در سایزها و تناژهای مختلف تولید می گردد.

نظرات کاربران


درج نظر جدید


تایید نظر