انواع اسلینگ

به طور کلی اسلینگ بصورت تک رشته ،دو رشته ،سه و چهار رشته برای بلند کردن بار تولید میشود و در سایزهای مختلفی عرضه میشود.اشکال مختلفی از اسلینگ وجود دارد که در دوطرف اسلینگ ترکیب های مختلفی از پرس با گوشواره و بدون گوشواره،قلاب اس هوک،شگل، گیس بافت و یا سوکت به صورت ترکیبی استفاده می شود.


اسلینگ سیم بکسلی تک رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ سیم بکسلی دو رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ سیم بکسلی سه رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ سیم بکسلی چهار رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ زنجیری تک رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ زنجیری دو رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ زنجیری سه رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ زنجیری چهار رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ سیم بکسلی سوکت دار
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ سیم بکسلی ساختار 37*6
قیمت : تماس بگیرید