انواع اسلینگ زنجیری

یکی از ابزار های کاربردی در حمل بار می باشد. این اسلینگ با به کار گرفتن زنجیر گرید بالا در متراژهای مختلف و حلقه اسلینگ یا مستر لینک و انواع مختلف قلاب ها و رابط زنجیر ساخته می شود و گاهی در قسمت بالا ی زنجیر از کم کن استفاده می شود. معمولا به درخواست مصرف کننده اسلینگ زنجیری به شکل های تک رشته ، دو رشته ، چهار رشته یا چند رشته به متراژهای مختلف یا مساوی ساخته می شود.


اسلینگ زنجیری تک رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ زنجیری دو رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ زنجیری سه رشته
قیمت : تماس بگیرید
اسلینگ زنجیری چهار رشته
قیمت : تماس بگیرید