انواع قورباغه سیم گیر

   قورباغه سیم گیر یا کاملانگ به عنوان یک نگه دارنده در قسمت هایی که نیاز به مهار یا کشش سیم و کابل می باشد کاربرد دارد و بک ابزار به صورت تخصصی سیم گیر قورباغه را به شما ارائه می دهد. سیم گیر قورباغه ای را روی سیم قرار می دهند تا قلاب تیفور یا تجهیزات دیگر که برای کشش سیم می باشد در داخل آن قرار گیرد. پس از این که سیم در گیره قرار گرفت، بست آن پایین می آید تا از رها شدن جلوگیری کامل نماید.


کاملانگ(قورباغه سیم گیر)
قیمت : تماس بگیرید