انواع ورق گیر

 

ورق گیر یا گیره ها در عملیات باربرداری و تجهیزاتی برای گرفتن وبلند کردن ورقها و ستونهای فلزی هستند.

ورق گیرها در انواع مختلف ساخته شده و براساس وزن بار مشخص می شوند.

هنگام استفاده از این ورق گیر ها ، به جهت صحیح نصب آن روی ورق یا ستون توجه کنید

به طوری که چنگش یا گیرایی مناسب و لازم بین ورق و گیره به وجود آید . ضمنا به یاد داشته باشید

تا از هر گیره یا ورق گیر فقط برای بلند کردن و جابه جایی یک ورق استفاده کنید

و هرگز بیش از یک ورق را با یک گیره جابه جا نکنید زیرا احتمال دررفتن و سرخوردن ورق بسیار است .

همیشه متناسب با ظرفیت ورق گیر یا گیره ها از آن برای جابه جا کردن بار استفاده کنید.

ورق گیرها بصورت عمودی و افقی میباشند.

که بستگی به تناژ و مدل آن به انواع ضامن دار و بدون ضامن با دهانه فک گاز گیر از 0 تا 100 میلیمتر تقسیم بندی میشوند .

 

 


ورق گیر یا گیره
قیمت : تماس بگیرید
ورق گیر پیچی عمودی
قیمت : تماس بگیرید
ورق گیر افقی
قیمت : تماس بگیرید